Algemene Leden Vergadering

Zoals aangegeven werd in de oktober nieuwsbrief staat de volgende ALV gepland op dinsdag 21 november. Op deze dag wordt in ons clubhuis de algemene ledenvergadering gehouden vanaf 20:00 uur. 

De agenda voor deze avond (onder voorbehoud):
- Welkom
- Goedkeuring notulen vorige ALV (ontvangen per e-mail)
Prognose 2017, Begroting 2018
SVTC
- Mededelingen / Voorstellen bestuur
Contributie 2018
- Aandachtspunten 2018
- Ingediende voorstellen (namens minimaal 5 leden)
- Rondvraag en afsluiting

Wij hopen jullie te zien op dinsdag 21 november. Tijdens de ALV is het niet mogelijk om vrij te tennissen.

Met sportieve groet,

Het Bestuur
Erik, Martin, Robèrt en Cees

Senioren Overzicht