Algemene Leden Vergadering 10 december

De volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) staat gepland op maandag 10 december. Op deze dag wordt in ons clubhuis de algemene ledenvergadering gehouden vanaf 20:00 uur. 

De agenda voor deze avond (onder voorbehoud):
- Welkom
- Goedkeuring notulen vorige ALV (ontvangen per e-mail)
- Behandeling en goedkeuring 2017 - Prognose 2018 - Begroting 2019
- SVTC
- Verbouwing Clubhuis 
- Contributie 2018
- Ingediende voorstellen (namens minimaal 5 leden)
- Rondvraag en afsluiting

Wij hopen jullie te zien op maandag 10 december. Tijdens de ALV is het niet mogelijk om vrij te tennissen.

Met sportieve groet,

Het Bestuur
Martin, Robèrt, Cees en Erik

Senioren Overzicht