Veense Tennishal zoekt nieuwe bestuursleden

Onze Veense Tennishal is eigendom van de Veenendaalse Tennis Club (VTC) en Tennis Vereniging Spitsbergen (TVS) en is ondergebracht in de Stichting Veenendaalse Tennis Combinatie (SVTC). Deze stichting wordt bestuurd door een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een voorzitter, penningmeester, een secretaris en de halbeheerder. Wij zijn op zoek naar een aantal 'nieuwe' bestuursleden.

Het huidige bestuur is sinds 22 november 2012 in functie. De toen gestelde doelen zijn bereikt. SVTC is financieel gezond en de hal is in prima staat. Vloerbedekking, luchtbehandeling, verlichting en dak zijn vernieuwd en/of gerenoveerd. De statuten zijn gewijzigd in het voordeel van beide verenigingen (2015).

Voorzitter/penningmeester (beide vervuld door Harrie Roelofs) en secretaris (Hans Soeterik) zijn daarom van mening dat het tijd wordt voor een vernieuwing binnen het bestuur. Gerard van Mameren blijft in de functie van halbeheerder beschikbaar. Vacant zijn daardoor feitelijk 3 functies, te weten voorzitter, penningmeester en secretaris. Vervanging dient uiterlijk 31 december 2020 plaats te vinden. De werklast per week voor deze functies bedraagt ongeveer 2 uur per functionaris.

Harrie Roelofs zal indien gewenst de nieuwe penningmeester assisteren bij de totstandkoming van de jaarrekening 2020 (gereed uiterlijk 31 maart 2021). Heeft u interesse in een van de vacant komende functies dan kunt u voor informatie contact opnemen met de huidige bestuursleden, te weten:

Voorzitter en penningmeester: Harrie Roelofs, hcgroelofs@gmail.com, 06-2120 7060 Secretaris: Hans Soeterik, hhsoeterik@gmail.com, 06-3372 0926. 

Desgewenst kunnen de statuten, in feite een handleiding voor het bestuur, worden opgevraagd bij Hans Soeterik.

De uiteindelijke voordracht van de kandidaten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de beide voorzitters van VTC en TVS.

 

Senioren Overzicht