Extra ALV 14 juni en ledenpauze

 

Druk, druk, druk… Het is druk op het park van Spits, het park ligt er mooi bij en op zowel de tennisbanen als de padelbanen wordt veel en intensief gespeeld. Met veel competitieteams en nog veel meer vrijspelers is het elke dag een drukte van belang. Heel mooi om te zien dat de vereniging zo bloeit en nog altijd groeit. Maar, die drukte heeft inmiddels ook een keerzijde. De drukte op de padelbanen is dusdanig dat een minimale wachttijd van een uur steeds vaker voorkomt. Dat dit niet leuk is voor de wachtenden begrijpen we maar al te goed. Daarnaast zien we elke week nog steeds nieuwe leden binnenkomen, waardoor de verwachting is dat de wachttijd nog verder op gaat lopen en de druk op de banen in de piekuren nog groter wordt. Zeker als het binnenkort toch echt een keer lekker weer gaat worden…

Het is een moeilijke situatie. Eigenlijk een luxeprobleem, want waar we voor de komst van padel naar Spits blij waren als het ledental stabiel bleef, zien we nu een duidelijke, heftige groei. Een groei die we met het huidige aantal padelbanen niet naar onze wens kunnen opvangen. Er dient zich op de korte termijn geen goede oplossing aan om de groei in goede (padel)banen te leiden. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om met onmiddellijke ingang een ledenpauze in te lassen, wat betekent dat er tot aan de komende buitengewone ledenvergadering op 14 juni 2023 geen nieuwe aanmeldingen worden verwerkt, dit met uitzondering van de aanmelding voor een jeugdlidmaatschap of een 65+ daglidmaatschap. Aanmeldingen voor seniorlidmaatschappen die binnenkomen worden geplaatst op een wachtlijst.

Tijdens de te houden bijzondere ledenvergadering op 14 juni 2023 aanvang 19:30 uur (clubhuis) worden er slechts een tweetal agendapunten behandeld:

-        Het wel/niet uitbreiden van de huidige capaciteit met 3 extra padelbanen;

-        Het doorvoeren van een ledenstop en een wachtlijst, ja/nee, onder welke voorwaarden

Omdat dit een extra ALV is, kan er op die avond gewoon gespeeld worden. Maar, we zouden het erg waarderen als zoveel mogelijk leden naar de ALV komen om mee te praten over de toekomst van Spits!

 

Senioren Overzicht