(Nieuws)brief van de voorzitter:

Aan onze tennis- en padelvrienden van TPV Spitsbergen,

Zo na de zomervakantie gaan we weer tijd maken om die gezellige kilootjes kwijt te raken. Het park ligt er uitnodigend bij. Helaas hebben we door de sterke toestroom van nieuwe leden een wachtlijst moeten invoeren want er kwam qua aantallen enthousiaste spelers te veel druk op de baanbezetting en dan met name op de padelbanen te staan. Daardoor ontstonden niet-wenselijke lange wachttijden. En dat vindt niemand leuk.

Het enthousiasme voor het padelspelletje is ongekend. Wij zijn als club nog in de gelegenheid om aan de vraag te voldoen. Dat geldt zeker niet voor alle andere tennisverenigingen in  Veenendaal en regio. Niet omdat men niet zou willen, nee het is wet- en regelgeving vanuit gemeentes wat hen nekt. Wij kunnen als vereniging ook niet onbeperkt padelbanen aanleggen maar wij hebben nog ruimte voor drie padelbanen. Daarvoor moeten we dan wel de bestaande mini-tennisbanen opofferen. Het is een keuze die we voorgelegd hebben aan de ledenvergadering. Men reageerde unaniem voor uitbreiding van de padelbanen. Voor het bestuur de taak om de nodige financiering rond te krijgen en om er op toe te zien dat de gemeente opnieuw toestemming zou geven voor deze uitbreiding. De financiering is rond gekomen en  op 19 juli is de nodige omgevingsvergunning door de gemeente afgegeven. So far so good.

Een klein smetje. In 2022 is er door de gemeente voor het bestemmingsplan Spitsbergen een “parapluplan 2022” geïntroduceerd waarbinnen ook  het perceel van TPV Spitsbergen ligt. In dit bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor parkeren. Intensivering van parkeren door uitbreiding van padelbanen leidt volgens de gemeente tot meer druk op de parkeerplaatsen waarvoor geen ruimte zou zijn op het vorig jaar opnieuw ingerichte parkeerterrein. Er werd dus een negatief verkeersadvies afgegeven.

Omdat de parkeerdruk niet permanent is en niet alleen wordt veroorzaakt door  TPV Spitsbergen wordt strikte toepassing van het “parapluplan 2022” niet gehandhaafd. Wel gaat de gemeente nog in gesprek met de omliggende verenigingen om te komen tot een oplossing voor het parkeerprobleem. Voorlopig zit een verdere uitbreiding van het park na deze drie banen er niet in…

Alle voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang; de heg is weg, de speeltoestellen zijn weg, het hekwerk wordt gedemonteerd, de kunstgrasmat van de mini-baantjes is weg en de opdracht aan de padelbouwer is gegeven. Alles gaat in overleg met Sport Service, onze toezichthouder. De volledige bouwtijd zal als de weergoden ons gunstig gezind zijn ca. twee maanden zijn. 

De nieuw aangetrokken financiering is € 240.000,- tegen 5%, af te lossen in acht jaar. Dit geeft een extra financieringslast voor de club van € 36.500,- op jaarbasis. De totale financieringslast van alle gerealiseerde padelbanen beloopt nu ca. € 84.000,- op jaarbasis. Al het geld is door particulieren geleend aan de club. De gemeente betaalt helaas geen eurocent mee aan de aanleg van de banen, integendeel, er komt een stevige rekening van legeskosten i.v.m. de vergunningaanvraag. Alles moet dus door de club zelf opgebracht worden. Wij gaan er van uit dat met de huidige ledenstand en rekening houdende met nog een kleine groei deze last kan worden opgebracht. De vereniging is financieel een gezonde vereniging.

Aanpassen ledenstop:

Na realisatie van de geplande drie extra banen ontstaat er weer ruimte om de huidige wachtlijst van ongeveer 45 gegadigden op te schonen. Uiteindelijk is onze bedoeling om voor een ieder voldoende capaciteit aan te bieden om regelmatig te kunnen spelen. In het NOS Journaal van 13 augustus werd er aandacht besteed aan de wachtlijsten voor padel in het land. Daar werden wachttijden genoemd van meer dan twee jaar. Wij weten niet hoe populair het ‘padellen’ zich ook bij negen banen zal ontwikkelen. Wij gaan er nu vanuit dat de capaciteit voorlopig voldoende is.

Toss voor padel:

Elke maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur is er een padeltoss voor padelleden. Inschrijven is niet nodig. Voor deze toss zijn thans 5 banen beschikbaar. Op de 6e baan wordt lesgegeven dus tot 21.00 uur kan er op maandagavond niet vrijgespeeld worden.

Trainingen:

Spitsbergen heeft naast onze clubtennistrainer Remco van Ewijk  uiteraard ook een padeltrainer die meer dan uitstekend in staat is iedereen wegwijs te maken in deze toch vrij nieuwe sport. Zijn naam: Olav Kragten, u allen welbekend als toernooileider, bestuurslid en de man achter alle nieuwsbrieven. Op de site van Spitsbergen staat uiteengezet hoe voor deze lessen ingeschreven kan worden.

Leden:

In november 2021, voor het padeltijdperk, telde Spits 780 leden. Nu, anderhalf jaar later, telt Spits 1.100 leden. Een groei van 320 leden oftewel ruim 40%. Een dergelijke groei in zo’n korte tijd gaat natuurlijk gepaard met groeistuipen. 

Doordat het park intensiever bezocht wordt, en daarmee ook de horeca van Gido zwaarder belast wordt, kunnen we ons voorstellen dat niet alles even vlekkeloos verloopt. Dus als er tips zijn wat we als bestuur beter kunnen doen dan horen we dat graag. 

Vrijwilligers:

Door deze groei is er ook veel meer druk komen te staan op het vrijwilligersbestand. Niet alleen het park vraagt meer onderhoud, maar ook de padelbanen zelf vragen onderhoud. Denk daarbij niet alleen aan het kunstgras maar ook aan de technische kant van loszittende bouten (door trillingen van de glaswanden) tot aan voorkoming van algvorming op de glaswanden, het schoonmaken van de glaswanden, onkruidvrij houden van randen etcetera etcetera. Maar ook geeft een toename van het ledenbestand druk op de ledenadministratie en de financiële administratie. Kortom, Spitsbergen zoekt vrijwilligers om de boel draaiende te houden.

Wij vinden vanuit het bestuur het belangrijk om in contact te blijven met de commissies die en de club en de leden draaiende houden op een schoon en veilig park en met activiteiten waar een ieder aan kan en zou willen deelnemen. Wij organiseren in september een gezamenlijke vrijwilligers – en commissieavond om bij een smakelijk buffet bij te praten en -plannen te delen. Mocht je belangstelling hebben om deel te nemen aan het team van vrijwilligers voor een project of voor ondersteuning van een commissie dan ben je zeer welkom en bij deze dus uitgenodigd.

Mocht je voor het bestuur suggesties hebben over hoe en wat anders en vooral beter zou kunnen dan houden wij ons aanbevolen. Je kunt mij ook rechtsreeks benaderen voor vragen op opmerkingen via cees@tpvspitsbergen.nl.

Ik wens een ieder een goede sportieve en gezellige start van het nazomerseizoen!

Cees Berkel

Voorzitter TPV Spitbergen

Senioren Overzicht