Algemene Ledenvergadering op 15 november 19.30u

ALV komt er weer aan en zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 15 november om 19.30 uur. Elke ALV is natuurlijk belangrijk, maar dit keer staan er toch wel een aantal erg belangrijke punten op de agenda waar we de input van de leden graag over willen krijgen. De vereniging groeit hard, maar dat gaat zoals gebruikelijk gepaard met groeistuipen en daar moeten we goed mee omgaan.  De agenda is voorlopig als volgt:

(1)   De contributie 

(2)   De gevolgen van de energietoeslag 

(3)   De wachtlijst en het maximaal aantal leden binnen de vereniging 

(4)   Vrijwilligers(beleid) 

(5)   Rookbeleid 

(6)   Duurzaamheid

(7)   Financiën

(8)   Feestcommissie voor het 50jarig bestaan in 2026

(9)   En wat verder nog ter tafel kan komen met een rondvraag

 

Genoeg te bespreken dus. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten en denken over de (toekomst van de) vereniging!

Senioren Overzicht