Algemene Ledenvergadering 1 mei 2024

Woensdag 1 mei 2024 vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats in ons clubhuis. Alle leden zijn uiteraard van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst waar de plannen voor (de toekomst van) de vereniging ter sprake zullen komen. De aanvang is om 19.30u. 

Op de agenda staat:

  • Opening door de voorzitter
  • Statutenwijziging
  • Financieel overzicht
  • Commissie over wachtlijst en lidmaatschapsdifferentiatie
  • Renovatie Kleedkamers – verduurzaming clubhuis – achterstallig onderhoud
  • Wisseling(en) binnen het bestuur
  • VCP (vertrouwenscontactpersoon)
  • Vragenronde en wat verder ter tafel komt

Zoals eerder aangekondigd en gebruikelijk kan er tijdens de ALV niet vrijgespeeld worden. Als de vergadering afgelopen is uiteraard wel. We hopen veel leden te zien en spreken op 1 mei!

Senioren Overzicht