Algemene Ledenvergadering 12 december

Op maandag 12 december wordt in ons clubhuis de algemene ledenvergadering gehouden vanaf 20:00 uur.

Alle seniorleden ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging per mail.

 

De agenda voor deze avond (onder voorbehoud):

 • Welkom
 • Goedkeuring notulen vorige ALV
 • Prognose 2016, Begroting 2017
 • SVTC
 • Mededelingen / Voorstellen bestuur
  • Contributie 2017
  • Nieuwe penningmeester 
  • Aandachtspunten 2017
  • Ingediende voorstellen (namens minimaal 5 leden)
 • Rondvraag en afsluiting

Wij hopen jullie te zien op maandag 12 december

Tijdens de ALV is het niet mogelijk om vrij te tennissen.

 

Senioren Overzicht